Follow Lotta Wenglén to join the conversation.

When you follow Lotta Wenglén, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Lotta Wenglén

Trelleborg, Sweden

Den här bandcampsidan är tillägnad Lotta Wengléns musik på svenska. Hon påbörjade 2018 ett samarbete med Lasse Johansson Ståle kring sitt nyskrivna material på svenska. Detta samarbete har burit frukt så nu finns det 5 låtar till EP:n Alla andra ska dö med release i mars 2020. Lotta fortsätter att skriva på svenska så det finns all anledning att återkomma hit!
Mer om Lotta på www.lottawenglen.com

Recent Supporters